Новини

Декларация от общото събрание на СНЦ "Съюз на собствениците" - Слънчев бряг

14/07/2016

                                                                                              ДО

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

 

ДО

МИНИСТЪРА НА МВР

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

на общото събрание на СНЦ „Съюз на собствениците”

 Слънчев бряг

 

         Уважаема Госпожо Министър Ангелкова,

         Уважаеми Господин Министър Горанов,

         Уважаема Госпожо Министър Бъчварова,

 

            На своето общо събрание, състояло се на 14.07.2016г., Съюзът на собствениците – Слънчев бряг постави на широка дискусия редица проблеми на туризма и туристическата индустрия в нашата страна. Обсъдени бяха въпроси, отнасящи се както до проблемите на местно, регионално ниво, така и такива, свързани с бъдещото развитие на отрасъла и перспективите за него.

            Всеизвестен е факта, че к.к. Слънчев бряг генерира една огромна част от приходите от туризъм, поради което тук са съсредоточени и не малко възможности за злоупотреби, финансови и икономически престъпления.

            Ние, като браншово сдружение, обединяващо почти целия туристически бизнес на територията на курорта, нееднократно през годините назад сме алармирали институциите за редица нарушения и сме предлагали конкретни мнения и становища как те да бъдат отстранени. Не можем да не отбележим, че държавата реагира доста бавно на тези сигнали, в резултат на което тук се натрупват негативи, които вече дават и своето недобро отражение на развитието на отрасъла.

Във връзка с това:

            Съюзът на собствениците – Слънчев бряг ОДОБРЯВА масираните проверки, които в момента се правят на територията на комплекса от МВР, органите на Министерството на финансите и другите институции, но счита, че те не трябва да бъдат демонстративни и показни за гостите на комплекса. Ние не се противопоставяме на проверките като такива, дори считаме, че са малко позакъснели, но начинът, по който се извършват следва да бъде по-дискретен и прецизиран. Демонстративността и афиширането им в разгара на летния сезон е лоша услуга за туристическия бизнес, защото създава предпоставки за отлив на туристи – особено на българските и това, за съжаление, вече е факт. И нещо много важно – нека обхватът на тези проверки да бъде целия комплекс, източната и западната му части, всички търговски дружества, опериращи на територията на комплекса, защото в момента остава усещането, че се проверяват основно хотелите и хотелските комплекси в източната част, които и до сега за обект на непрекъснати посещения от всички институции. Трябва отговорно да заявим обаче, че не те са източника на средства от сивата икономика, проблемът се крие на друго място и сме убедени, че всички вече са наясно къде точно е той. Проверки трябва да има, но за всички и те да не се превръщат в своеобразно представление за туристите.

            Уважаеми Госпожи и Господа Министри,

Ние, като представители на най-мащабните инвеститори в туристическия бизнес тук на територията на най-големия курортен комплекс на България, не само не възразяваме, а НАСТОЯВАМЕ за щателни проверки, но нека те да са на целия бизнес – на всички дейности / хотелиерски, ресторантьорски, търговски, транспортни и таксиметрови услуги и т.н. / и това да става дискретно, без излишна показност и демонстративност.

Като се надяваме и вярваме във Вашата правилна институционална политика, оставаме с уважение.

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА „СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ”

СЛЪНЧЕВ БРЯГ

 

Други новиниХотел в слънчев бряг