Новини

Хотелиери разчитат на адекватни промени в законодателната политика в туризма

29/05/2017

 Проблемът с многобройните незаконни временни обекти, проблемът със законодателните и нормативни актове, които не съответстват на реалната среда и нуждите на сектора, статутът и единното управление на националните курорти, Законът за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ обсъдиха на годишното си  общо отчетно събрание членове на Съюза на собствениците в Слънчев бряг.

Браншът разчита на адекватни промени в законодателната политика в туризма. Съюзът ще участва във всички комисии, които ще разглеждат промените в Закона за туризма и ЗУЧК.

 Сред наболелите и неотложни за решаване проблеми хотелиерите посочиха също липсата на проекти по реновиране и поддържане на инфраструктурата в Слънчев бряг, недостатъчната ефективна реклама на туристическия продукт и не на последно място - огромната липса на квалифицирана работна ръка в сферата на туризма. „Това е и причината да се търсят възможности за удължаване престоя на сезонните чуждестранни работници у нас. Засега срокът е 90 дни, а той е крайно недостатъчен”, заяви  председателят на Съюза на собствениците –Слънчев бряг Елена Иванова.  

 „Продължителността на летния сезон по нашето Черноморие е около 5 месеца - от  май до септември включително. Това означава, че ако ние наемем чуждестранни граждани от началото на май, то точно в пика на сезона – юли и август – оставаме без персонал. В този смисъл ние отправихме към Министерството молба да предприеме стъпки към промяна на този ограничителен срок от 90 дни, като престоят бъде увеличен на 5 месеца”, добави Иванова.

 Според действащата наредба чужденци от страни извън Европейския съюз могат да пребивават до 90 дни като сезонни работници, без разрешение за работа – само чрез регистрация в Агенцията по заетостта. Мярката беше приета през миналата година, за да компенсира недостига на работна ръка в туристическия сектор.

 „На базата на този Закон и след консултации с ръководството на Агенцията по заетостта - Бургас, възобновихме контактите си с няколко украински университета и започнахме да работим в посока на привличане на украински студенти на летни стажове на територията на к.к. Слънчев бряг. Появи се обаче поредната нормативна пречка. Оказа се, че заетостта на студенти – уредена от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – е единствено в случаите в които чужденците учат в български висши учебни заведения. В Закона не е изрично уредено как студенти от държави извън Европейския съюз и учещи в чуждестранни висши учебни заведения биха могли да изкарат студентски стажове / практики през летния сезон на територията на туристически обекти в България, така както е в останалите европейски държави”, заяви Иванова.

 В опитите си да намали проблема с липсата на квалифицирани кадри в бранша, Съюзът на собствениците е отправил писмени становища и до Министерството на образованието и до други образователни институции и училища с препоръки за българската образователна система и нуждата от кадри за туризма. Още в началото на годината са отправени искания до началника на Регионалното управление по образование - Бургас относно необходимостта от кадри за дадена професия и специалност във връзка с държавния план-прием на ученици от Професионалната гимназия по туризъм в Несебър за следващата учебна година.

На събранието хотелиерите обсъдиха и  проблема с неправомерните претенции на не малка част от английските туристи посещаващи нашата страна, които понякога години след като са се завърнали във Великобритания предявяват огромни претенции за изплащане на обезщетения за уж претърпени вреди в родните хотелски  обекти. Тези действия на английските туристи ощетяват неимоверно много българския туристически бизнес и са пречка за нормалните бизнес отношения, категорични са хотелиерите.

 Cxeмaтa ce изpaзявa в следните cтъпĸи: тypиcтитe ce пpибиpaт y дoмa. Cлeд няколко месеца ce cвъpзвaт c aдвoĸaт, който започва да пpитиcĸa тypoпepaтopa, a тoй - cъoтвeтния xoтeл за изплащане на oбeзщeтeния.

Често жалбите на задграничните курортисти са по-скоро абсурдни, обясниха хотелиерите. Като пример бе даден пореден случай с „недоволен” британски турист потърсил солидно обезщетение, заради нараняване, което получил падайки в хотел в Слънчев бряг. Оказва се, че причината била солидното количество алкохол, което употребил туристът, преди да се прибере в хотела, а не както той твърди в жалбата си „заради мокра подова настилка”.

 

 

Други новиниХотел в слънчев бряг