Новини

Съюзът на собствениците-Слънчев бряг приканва премиера на спешна работна среща

28/08/2017

 ИЗХ.№ 017-068/28.082017 г.   

 

                                                                                        ДО

                                                                                        МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                        НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                        Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

                                                                                        ДО

                                                                                        ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

                                                                                        АНГАЖИАНИ С БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ

 

OTBOPEHO ΠИCMO

Уважаеми Господин Министър председател,

Уважаеми дами и господа,

 

Съюзът на собствениците – Слънчев бряг подкрепя направените до този момент усилия от държавата  за решаване проблемите в туристическия сектор, но счита, че е нужно много по-голямо внимание и ангажираност с цел постигане на последователна и конструктивна политика, която да води до по-бързи и адекватни действия.

Вече повече от 1 5 години нашето сдружение апелира институциите, участва активно в срещи, мероприятия и работни групи, изготвя становища по законопроекти и всячески приканва държавната власт към бързи и конкретни действия за решаване на проблемите. За съжаление обаче, всеки следващ летен сезон започваме със същите нерешени проблеми, които понякога ескалират в пика на сезона.

Само преди седмица ОТНОВО изпратихме нарочна Декларация с призив към институциите за спеша работна среща, на която ОТНОВО да поставим наболелите въпроси. Ще си позволим в настоящото отворено писмо ОТНОВО да ги формулираме, а те са:

1.      Регламентиране статута на националните курорти в Закона за туризма.

2.      Pешаване на проблемите на инфраструктурата в региона – довършване на дългоочаквания четирилентов път от Бургас до к.к. Слънчев бряг

3.      Решаване на проблемите на инфраструктурата в курорта:  Обновяване на улиците и алеите. Решаване на проблемите с отводнителната система и канализацията.

4.      Решаване на проблемите с обществения ред и сигурност – увеличаване на числения състав на РПУ-Несебър и създаване на туристическа полиция.

5.      Промени в ЗУТ, касаещи временните обекти в националните курорти. Премахване на незаконните временни обекти.

6.      Законодателни промени за решаване на проблема с шума от откритите завадения, увеличаване на възможностите за контрол, ограничаване и санкции.

7.      Предприемане на конкретни стъпки и действия по отношение на квалификацията на кадрите в туризма, така че програмите и броят на обучаващите се да бъдат тясно съгласувани с нуждите на бизнеса.

 

Уважаеми Господин Министър председател,

Уважаеми дами и господа,

 

ОТНОВО декларираме пред Вас готовността си за съвместна работа и усилия за решаване на проблемите в туризма. ОТНОВО Ви приканваме на спешна работна среща, на която да определим съвместно, както личната ангажираност на всеки един от проблемите, така и конкретните стъпки и действия за решаването им, така че да посрещнем следващия туристически сезон с ясни правила и законов регламент.

 

В очакване на Вашия бърз и положителен отговор, оставаме с уважение.

 

P.S. Отвореното писмо е подкрепено от всички членове на Съюза на собствениците – Слънчев бряг.

                                               

                                                                       СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

                                                                       СЛЪНЧЕВ БРЯГ

 

Други новиниХотел в слънчев бряг