Направления и дейности

Основните направления в дейността на Съюз на собствениците – Слънчев бряг са регламентирани в Устава на сдружението – Чл. 6, ал. от 1 до 10 и Чл. 7, ал. от 1 до 10. > Устав

 

 

Условията за членство, правата и задълженията на членовете на Съюз на собствениците – Слънчев бряг са регламентирани в Устава на сдружението – Чл. 8,9,10,11,12,13,14 и 15. > Устав

Съгласно решение на Общото събрание на Съюз на собствениците – Слънчев бряг от 27.11.2007г., размерът на годишния членски внос се определя по следния начин:

·         За редовни членове - 1.50 лв. на легло / съответно на стол / за хотелските комплекси и ресторантите, но не по – малко от 500 лв. годишно.

·         За асоциираните членове – 500 лв. годишно

·         Встъпителна вноска за новоприети членове – 100 лв. еднократноХотел в слънчев бряг