Елена Иванова

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Елена Иванова завършва Английска езикова гимназия в гр.Русе, а след това специалност “Международни икономически отношения” в УНСС – София – степен магистър и втора магистратура по “Корпоративни финанси” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

След няколко годишна работа като Финансов Директор в структурата на международно търговско представителство и впоследствие като Главен експерт в Министерството на търговията и туризма, от 2002 г. Елена Иванова е в основата на активна обществена дейност, свързана с развитието на туризма и туристическата индустрия в страната в качеството си на Зам. Председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Председател на УС на Съюз на собствениците – Слънчев бряг.

Елена Иванова е носител на сертификат за отличие като Мениджър в областта на туризма в България през 2002 г. и на приз Мениджър на Югоизточна и Централна Европа през 2007 г.

През 2011г. Елена Иванова бе отличена със специалната награда за иновации на Българска стопанска камара. Престижното отличие бе присъдено за първи път в сектора туризъм за особени постижения в областта на икономиката в категория – „Иновации” – „За иновативни решения в изграждането и управлението на Империал груп ООД и принос в ръководството на най-голямата браншова организация в туризма на Българското Черноморие.

Също през 2011г. тя получава и приз „Мениджър човешки ресурси” за високи постижения в развитието и управлението на човешкия фактор в туристическата индустрия.

 Хотел в слънчев бряг