Елена Иванова

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА НА ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ “СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ” СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Елена Маринова Иванова е родена в гр. Русе на 11.09.1967 г. Завършва Английска езикова гимназия в родния си град, а след това специалност “Международни икономически отношения” в УНСС – София и “Корпоративни финанси” в Пловдивския университет.

 

От 2002 г. Елена Иванова е в основата на активна обществена дейност, свързана с развитието на туризма и туристическата индустрия, не само на територията на к.к. Слънчев бряг, а и в национален мащаб. Вече два мандата тя е Председател на УС на Съюза на собствениците – Слънчев бряг и Зам. Председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация.Хотел в слънчев бряг