Никола Петров Георгиев

Завършил ВИНС Международен туризъм - випуск 1986.
От 1973 година до момента работи в сферата на туризма в к.к. Слънчев бряг.
Преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в ТК Балкантурист.
От 1992 година се занимава основно с хотелиерство и ресторантьорство.
Собственик на хотел "Кавказ" - Голдън ДюнХотел в слънчев бряг