Връзки към институции

 

Mинистерство на икономиката, енергетиката и транспорта
Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Министерство на външните работи
Министерство на финансите
Министерство на околната среда и водите
Министерство на културата
НАП
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ДНСК
РДНСК
Комисия за защита на потребителите
Областна администрация Бургас
Община - Несебър
РЗИ - Бургас
Инспекция по труда гр.Бургас
Летище Бургас

 

Българска туристическа камара
Българска асоциация на туристическите агенции
Съюз на инвеститорите в туризма
Съюз на собствениците на „Златни пясъци”
Бургаска регионална туристическа камара
Българско Сдружение Син Флаг

 

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация
Съюз на българската туристическа индустрия
Бургаска регионална туристическа асоциация

 Хотел в слънчев бряг