Пламен Копчев

БИОГРАФИЯ НА ПЛАМЕН КОПЧЕВ

Пламен Копчев е роден на 28.06.1961 г. Висшето си образование е завършил в Технически университет София със специалност машинен инженер и магистратура по търговска дейност от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов. От 1985 до 1989 г. е машинен инженер – Зам. началник по експлоатация в БДЖ. От 1989 г е в сферата на частния бизнес – софтуер, търговия, маркетинг и финанси, а от 1996 г. в сферата на туризма. Собственик е на хотел „Виктория” в гр. Несебър, хотел „Виктория” в к.к. Боровец, хотел „Меридиан” в к.к. Слънчев бряг и хотел „Меридиан Болярски” в гр. Велико Търново.

            От 2003 до 2007 г. Пламен Копчев е бил общински съветник в гр. Несебър. От 2010 до 2011 – Президент на футболен клуб гр. Несебър. От 2017г. и в момента е Почетен консул на република Косово в РБългария. В Управителния съвет на Съюза на собствениците – Слънчев бряг е от 2008 г., а от септември 2018г. и по настоящем е Председател на УС на сдружението. Повече от 20 години Пламен Копчев развива активна хотелиерска, предприемаческа и обществена дейност в сферата на туризма и туристическата индустрия. Владее руски език.Хотел в слънчев бряг