Толияна Градинарова

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА НА
Толияна Градинарова
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ – СЛ. БРЯГ

Толияна Градинарова е родена в гр. Пловдив на 06.01.1964 г.

Завършила е Английска езикова гимназия в гр. Русе, специалност Българска филология във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и магистратура по Финанси в Бургаски свободен университет.

След близо 10 годишен професионален опит в областта на журналистиката и връзките с обществеността в гр. Бургас, от 2003 г. Толияна Градинарова е Главен секретар на Съюза на собствениците – Слънчев бряг – най – голямата представителна браншова организация в сферата на туризма на територията на българското Черноморие.

Дейността на сдружението включва проучване, разработване и осъществяване на икономическите, социални и професионални интереси на членовете във връзка с развитието на туризма и туристическата индустрия. Сътрудничество с органите на местната и държавна власт, насърчаване на законодателни инициативи, разработване и управление на проекти, участие в национални и международни туристически борси и изложения, представителство и информационен обмен.Хотел в слънчев бряг