Работни групи

I. Работна група по "Взаимодействие с държавните институции"

1. Елена Иванова
2. Георги Николчев

 

II. Работна група по "Взаимодействие с общински съвет гр. Несебър и общинска администрация"

1. Венелин Ташев
2. Георги Николов
3. Пламен Копчев

 

III. Работна група по "Преговори с туроператорите"

1. Венелин Ташев
2. Веселин Налбантов

 

IV. Работна група по "Преговори с доставчиците"

1. Николай Петров
2. Георги Николов
3. Валентин Филипов

 

V. Работна група по "Европейските фондове"

1. Елена Иванова
2. Михаил Попов
3. Иван Димов

 

VI. Работна група по "Транспорт и Охрана"

1. Веселин Налбантов
2. Иван Димов
3. Велизар Кисьов

 

VII. Работна група по "Инфраструктура и строителство"

1. Георги Николчев
2. Николай Петров
3. Валентин Филипов
4. Иван Димов

 

VIII. Работна група по "Укрепване на членската маса"

1. Веселин Налбантов
2. Георги Николов

 

IX. Работна група по "Кадрова политика"

1. Валентин Филипов
2. Веселин Налбантов
3. Иван Димов

 

X. Работна група по "Временните обекти"

1. Пламен Копчев
2. Веселин Налбантов
3. Иван Димов

 

XI. Работна група по "Категоризация на хотели и ресторанти"

1. Николай Петров
2. Георги Николов
3. Валентин КисьовХотел в слънчев бряг