Хотелиери разчитат на адекватни промени в законодателната политика в туризма