Бизнес и институции дискутират проблеми на к.к. Слънчев бряг по време на годишно общо отчетно събрание на Съюз на собствениците