Елена ИВАНОВА-председател на Съюза на собствениците –Слънчев бряг: КРАЯТ НА КОНФЛИКТИТЕ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ ЩЕ НАСТЪПИ С ПРИЕМАНЕТО НА СТАТУТА НА СЕЛИЩАТА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ