ЕЛЕНА ИВАНОВА – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БХРА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА ЗА ИНОВАЦИИ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА