Туристическият бранш: Липсата на категоризация на заведенията ще даде тласък на сивата икономика