Награди на Българска Стопанска Камара за принос в икономиката през 2011г