Хотелиери искат самостоятелно Министерство на туризма и гаранционен фонд, който да компенсира разходите при възникване на проблеми между основните контрагенти в бранша