Хотелиери изготвят обща Харта, с която ще настояват за създаване на Министерство на туризма