Хотелиери недоволни от срещата с премиера: Поставихме много въпроси, а чухме само едно конкретно решение