Инфраструктурата в зона Изток на Слънчев бряг ще обсъди на извънредно общо събрание СНЦ „Съюз на собствениците”