„ИНОВАТИВЕН МАРКЕТИНГОВ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”