Изискванията за безопасността на храните разясни на хотелиери д-р Даниела Кипекова