Международният стандарт корпоративна социална отговорност – възможност за дългосрочна инвестиция в туристическия бизнес