Опровержение на Съюз на собствениците-Слънчев бряг