„Съюзът на собствениците” – Слънчев бряг отчете дейността си през 2012г. и набеляза бъдещите си приоритети на общо събрание на сдружението