Съюзът на собствениците – Слънчев бряг потвърждава ангажимента си за безплатно настаняване на командированите полицаи в курорта до края на летния сезон