Съюзът на собствениците – Слънчев бряг ще проведе редовното си годишно-отчетно общо събрание на 21.04.2015