„Слънчев бряг“ АД се поддържа изкуствено и държавата трябва да го ликвидира