Становище на Съюз на собствениците – Слънчев бряг относно статута на националните курорти