„ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ СРЕЩУ НОВАТА ТАКСА НА ДКЕВР“