Туризмът в община Несебър изисква ясна концепция, която да обхване населените места на територията й