Участие на Съюза на собствениците – Слънчев бряг в еко инициативи