УПРАВИТЕЛЕН И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ „СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ” – СЛЪНЧЕВ БРЯГ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО – ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 11.04.2013г.