Декларация от общото събрание на СНЦ „Съюз на собствениците“ – Слънчев бряг