Декларация от общото събрание на СНЦ “Съюз на собствениците” – Слънчев бряг